GUS MUS : PAHAMI PESAN HADRATUS SYAIKH KH HASYIM ASY’ARI